język/languageemailhome
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie


Odzyskiwanie danych w EVR
  Nazwa i adres Wnioskodawcy:
  EVR -Systems | Kwidzyńska 3 | 51-415 Wrocław

  Tytuł projektu:
  "Stworzenie innowacyjnej usługi odzyskiwania danych, na podstawie badań własnych firmy EVR-Systems ."
  Całkowita wartość projektu (w zł)
  749 237,28
  Kwota dofinansowania (w zł)
  255 837,12
  Cele projektu:
  Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, poprzez dywersyfikację działalności firmy, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym.
  Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:   
 • Zwiększenie dostępności do innowacyjnych usług i technologii.
 •   
 • Poprawa dostępności usług projektowych.
 •   
 • Rozwój działalności firmy opartej na doświadczeniu i wiedzy.
 •   
 • Wzrost konkurencyjności firmy.
 •   
 • Wzrost innowacyjności firmy.
 • Konieczny jest więc zakup odpowiednich środków, które pozwolą wdrożyć nowe usługi do profilu działalności. Powyższe cele Wnioskodawca zamierza zrealizować poprzez zakup odpowiednich środków trwałych koniecznych do wykonywania nowych usług. Wnioskodawca dąży do rozwoju firmy na rynku, stąd szczególnie ważne jest inwestowanie w nowe innowacyjne rozwiązania. Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014? 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 ?Rozwój produktów i usług w MŚP? Poddziałanie 1.5.1 ?Rozwój produktów i usług w MŚP ? konkurs horyzontalny? Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP gdyż w wyniku realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca zwiększy swoją aktywność w obszarze wprowadzania innowacyjnych produktów do swojej oferty i na rynek krajowy. Wnioskodawca wprowadzi nowy produkt co wpłynie na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Wnioskodawca uzyska lepsze warunki dla swojego rozwoju.
 • Planowane efekty:
  Innowacyjne podejście do diagnostyki i możliwości zdalnego odzyskania danych . Zmniejszy to czas i koszt odzyskania danych. Planowany projekt rozszerzy obecną działalność o nowe rozwiązania technologiczne . Ugruntuje się pozycja firmy na rynku jako prekursora nowych rozwiązań. Wnioskodawca pozyska nowych klientów oraz zwiększy przychody firmy. Po wdrożeniu nowej usługi firma będzie jedną z kilku lub maksymalnie kilkunastu firm na terenie UE oferujących niszową lecz niezwykle ważną usługę odzyskiwania danych z nośników pamięci najnowszego typu.

 

 HANDCRAFTED by EGO  
EVR Systems
RMA application

e-mail:
hasło:

* naprawiasz w evr *
darmowe przesyłki zwrotne
teraz - transport zwrotny gratis

super ceny przesyłek dla zgłaszających naprawy