Wymagania techniczne serwisuSerwis WWW EVR-Systems został przetestowany i pracuje poprawnie w nastepujących przeglądarkach internetowych, niezależnie od systemu operacyjnego i urządzenia:

 • Microsoft Edge
 • Microsoft Windows/Internet Explorer w wersjach 10 i 11
 • Mozilla Firefox w wersji wyższej niż 50
 • Google Chrome w wersji wyższej niż 60
 • Opera w wersji wyższej niż 10
 • Safari w wersji wyższej niż 10
Używanie przeglądarki starszej lub nieobecnej na liście może powodwać nieprzewidziane trudności w korzystaniu z serwisu. Zalecamy wtedy instalację najnowszej wersji jednego z podanych wyżej programów.

Serwis został przygotowany tak, by był w pełni funkcjonalny w możliwie szerokim zakresie rozdzielczości, udostępnianych przez współczesne urządzenia mobilne i stacjonarne.

 

Polityka prywatności podczas korzystania ze strony evr.com.plDbamy o szczególną ochronę powierzonych nam danych osobowych. W tym celu oraz w celu realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO został stworzony zbiór zasad tworzący politykę prywatności Naszej firmy, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez EVR – SYSTEMS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 118934. Telefon do kontaktu : +48 677 111 251 oraz +48 667 111 261, adres poczty elektronicznej biuro@evr.com.pl

Cel serwisu

Serwis evr.com.pl umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Naszej Firmy w zakresie między innymi:
 • Przedmiotu działalności;
 • Świadczonych usług;
 • Zawierania umów o świadczenie usług;
 • Informacji związanych ze stanem, ceną i zakresem świadczonych usług;
 • Kontaktu

Prawa autorskie

 • Zawartość strony internetowej evr.com.pl jest naszą własnością, a wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
 • Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.). Używanie przeglądarki starszej lub nieobecnej na liście może powodwać nieprzewidziane trudności w korzystaniu z serwisu. Zalecamy wtedy instalację najnowszej wersji jednego z podanych wyżej programów.


 • Informacje

 • Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie gwarantuje ich aktualizacji.
 • W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii lub stwierdzeń zamieszczonych na stronie internetowej.
 • Informacje zawarte na stronie internetowej oraz stronach z nią powiązanych mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.
 • Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne.
 • Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
 • Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.


 • Dane osobowe

 • Nasza Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Naszą Firmę.
 • Nasza Firma zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa.
 • Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
 • Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach bądź korzystania z usług Naszej Firmy, prosimy przesyłać na adres mailowy administrator@evr.com.pl
 • Więcej informacji o ochronie danych osobowych zawarte jest w Regulaminie korzystania z usług serwisu dostępnym na naszej stronie www.evr.com.pl w dziale Regulaminu : " Informacja o ochronie danych osobowych w EVR - SYSTEMS"


 • Pliki Cookies

 • Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies.
 • Prosimy o zapoznanie się poniżej z technologią stosowania i obsługi cookies przed rozpoczęciem użytkowania naszej strony


 • Odpowiedzialność

 • Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne.
 • Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 • EVR-SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej.
 • Korzystanie ze strony z naszej internetowej jest bezpłatne.
 • Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności.
 • Zmiany dokonywane są poprzez publikację nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 • Polityka prywatności oraz Regulamin korzystania z usług serwisu EVR-SYSTEMS są udostępniane nieodpłatnie użytkownikom strony internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.


 • Niniejsza treść Polityki prywatności podczas korzystania ze strony evr.com.pl obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.

   

  Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji  Mechanizm plików cookie używany jest od lat w większości serwisów internetowych. Nie stanowi on żadnego zagrożenia. Pojawienie się niniejszych informacji nie wynika ze zmian technologicznych, a związane jest ze zmianą obowiązującego w Polsce prawa. Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.

  Użytkownicy nie muszą w związku z tym podejmować żadnych działań, aby Serwis działał tak jak dotychczas.

  Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") oraz localStorage ("magazyn lokalny") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez serwisy WWW do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

  Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez dostawców technologii internetowych., Na przykład mapy lub odtwarzacze wideo firm trzecich również mogą korzystać z cookies, jednak zamieszczane one są i odpowiada za nie firma będąca autorem oprogramowania.

  Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu i usług internetowych EVR_Systems. Zaznaczamy jednak, że brak ich akceptacji może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

  Jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie cookies lub technologii localStorage, skorzystaj z opcji swojej przeglądarki internetowej i wybierz opcje blokujące użycie cookies i localStorage. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje cookies i localStorage, brak zmiany takich ustawień po otrzymaniu niniejszych informacji oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez serwis EVR_Systems tych technologii.

  Więcej informacji oraz instrukcja włączania i wyłaczania cookies i localStorage w większości popularnych przeglądarek znajduje się tutaj.   

  Regulamin korzystania z usług serwisu EVR-SYSTEMS

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin korzystania z usług serwisu EVR – SYSTEMS zwany dalej „Regulaminem” stosuje się przy zawieraniu umów o realizację usług , zawieranych przez EVR – SYSTEMS z Klientem.
  2. Przedmiotem Regulaminu jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania umów pomiędzy EVR - SYSTEMS a Klientem, na mocy których EVR - SYSTEMS będzie wykonywać usługi informatyczne, usługi naprawy sprzętu elektronicznego oraz odzyskiwać dane z nośników danych.
  3. Miejscem świadczenia usług serwisu jest serwis EVR – SYSTEMS przy ul. Kwidzyńskiej 3 we Wrocławiu.

  §2 Definicje

  Klienci przed zawarciem umowy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Szczegółowymi warunkami korzystania z usług w serwisie EVR-SYSTEMS
  Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  Serwis www.evr.com.pl jest prowadzony w formie elektronicznej przez EVR-SYSTEMS. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby EVR-SYSTEMS, przy ul. Kwidzyńskiej 3 we Wrocławiu.
  Dostęp do serwisu internetowego www.evr.com.pl jest otwarty dla każdego kto łączy się z publiczną siecią Internet.
  Następujące terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • EVR-SYSTEMS lub EVR – firmę EVR-SYSTEMS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 3, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 118934.Telefon do kontaktu : +48 677 111 251 oraz +48 667 111 261, adres poczty elektronicznej biuro@evr.com.pl
  • Administrator – EVR - SYSTEMS jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów , przetwarzanych w zakresie i celu świadczenia Usług - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.), zwanym dalej także „administratorem danych”. Kontakt z administratorem : tel.: : +48 677 111 251 oraz e-mail : administrator@evr.com.pl w normalnych godzinach pracy firmy EVR-SYSTEMS.
  • Sprzęt – urządzenia elektroniczne, nośniki danych powierzone EVR - SYSTEMS w celu świadczenia usług
  • Produkty – części zamienne, podzespoły elektroniczne, materiały eksploatacyjne oferowane przez EVR - SYSTEMS
  • Klient – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
  • Usługa – EVR - SYSTEMS oferuje usługi związane z obsługą informatyczną, naprawą urządzeń elektronicznych oraz odzyskiwaniem danych

  §3 Zgłoszenie przez Klienta sprzętu w celu realizacji usługi przez EVR - SYSTEMS

  1. Klient może zgłosić do EVR - SYSTEMS sprzęt poprzez:
   1. A. formularz na stronie serwisu www.evr.com.pl .
    B. Osobiście w serwisie firmy EVR - SYSTEMS przy ul.Kwidzyńskiej 3 we Wrocławiu.
  2. Wyrażona zgoda Klienta na stosowanie niniejszego regulaminu oraz jego zgody związane z powierzeniem EVR - SYSTEMS i przetwarzaniem przez EVR - SYSTEMS danych osobowych są niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy EVR - SYSTEMS a Klientem.

  §4 Ceny, warunki płatności

  1. O ile strony nie postanowią inaczej obowiązują ceny i warunki cennika aktualnego w chwili zawierania umowy.
  2. W razie przekroczenia terminu zapłaty lub w razie zwłoki w zapłacie EVR - SYSTEMS może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Klient popada w zwłokę najpóźniej po upływie 14 dni od daty wymagalności faktury. W takim przypadku EVR - SYSTEMS może zlecić windykację zaległej płatności firmie windykacyjnej.


  §5 Dostawa

  1. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura, dokument wydania magazynowego lub dokument przekazania) podpisany przez Klienta lub jego prawomocnego przedstawiciela.
  2. Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność Sprzętu lub/i Produktu przy odbiorze
  3. Podpisanie przez Klienta lub jego przedstawiciela dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów i Sprzętu w ilości zgodnej z Zamówieniem lub Zleceniem.
  4. Ryzyko związane z ubytkami lub uszkodzeniami Produktów lub Sprzętu przechodzi na Klienta w momencie przekazania ich Klientowi (w przypadku, gdy przedmioty są dostarczane przez EVR - SYSTEMS lub odbierane przez Klienta od EVR - SYSTEMS) lub w momencie przekazania Produktów i/lub Sprzętu przewoźnikowi lub kurierowi (w przypadku, gdy Produkty lub Sprzęt są dostarczane przez zewnętrzne firmy przewozowe).
  5. EVR - SYSTEMS zachowa prawo własności Produktów do momentu dokonania pełnej płatności przez Klienta.


  6. §6 Reklamacje

   1. Wady jakościowe Sprzętu lub Produktu należy reklamować przy ich odbiorze, przez Klienta.
   2. Szczegółowe warunki obsługi reklamacji zawarte są w Warunkach obsługi reklamacji usług serwisu EVR.
   3. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
   4. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu wyłącznie z przyczyny niewłaściwego opakowania odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi wysyłający.
   5. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną EVR-SYSTEMS zawiadomi o tym Klienta na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie wraz z podaniem przyczyn, dla których odmówiono uwzględnienia reklamacji oraz odeśle reklamowany Sprzęt lub Produkt do Klienta na koszt odbiorcy.
   6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EVR-SYSTEMS niezwłocznie dokona usunięcia usterki lub zwróci wartość usługi lub Produktu.
   7. Serwis EVR-SYSTEMS decyduje każdorazowo o sposobie załatwienia reklamacji.
   8. W przypadku niezgodnosci towaru z umowa, pismo określajace niezgodność oraz oczekiwania dotyczace sposobu realizacji zobowiazania, nalezy przesłać na adres Sprzedajacego.
   9. Klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy. Dotyczy towyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
   10. Prawo to zostaje ograniczone (Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta) w przypadku akceptacji przez Klienta kosztu realizacji usługi przez EVR - SYSTEMS i przed wykonaniem tej usługi. Akceptację kosztu realizacji usługi w EVR - SYSTEMS można dokonać zgodnie z warunkami przedstawionymi w Szczegółowych warunkach korzystania z usług w serwisie EVR - SYSTEMS.
    • Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
    • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
    • zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
    • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
   11. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art.558 Kodeksu Cywilnego) - w przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

   §7 Gwarancja

   1. EVR-SYSTEMS udziela gwarancji na oferowane usługi.
   2. Warunki udzielenia gwarancji na usługi naprawy zawarte są w Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR-SYSTEMS.

   §8 Zawieranie umów

   1. Wyrażenie zgody na wykonanie usługi serwisu EVR-SYSTEMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków zawartych w Regulaminie korzystania z usług serwisu EVR-SYSTEMS oraz Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR-SYSTEMS dostępnego na stronie www.evr.com.pl oraz siedzibie firmy.
   2. Zawieranie umów może nastąpić:
    1. a. Osobiście w serwisie EVR - SYSTEMS
     b. Poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza służącego do zgłoszeń sprzętu , który dostępny jest na stronie www.evr.com.pl Klient zleca wykonanie usługi przez EVR - SYSTEMS na jego rzecz.

   §9 Informacja o ochronie danych osobowych w EVR - SYSTEMS

   1. W przypadku uzyskania przez EVR - SYSTEMS wiadomości o korzystaniu przez Klienta z serwisu internetowego pod adresem www.evr.com.pl w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, EVR - SYSTEMS może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
   2. Administrator jest dostępny pod nr telefonu : +48 667 111 251 oraz email: dane@evr.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy EVR - SYSTEMS po wcześniejszym umówieniu wizyty.
   3. EVR - SYSTEMS może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
    1. - nazwisko i imię Klienta;
     - adres zamieszkania i wysyłkowy;
     - adres poczty elektronicznej;
     - numer telefonu;
     - adres IP
    W przypadku przedsiębiorstwa dodatkowo :
     - nazwa firmy
     - adres siedziby
     - nr NIP
   4. Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
    1. a. Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Klienta oferowanych przez nas usług, także wysyłki zamówionych Produktów i Sprzętu oraz realizacji płatności i obsługi reklamacji,
     b. Realizacji obowiązków EVR - SYSTEMS przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
     c. Ochrony praw EVR - SYSTEMS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
     d. Uzasadnionego interesu EVR - SYSTEMS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług EVR - SYSTEMS (marketing bezpośredni),
     e. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
   5. Udostępniając formularz zgłoszenia sprzętu do realizacji usługi , EVR - SYSTEMS określa dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez EVR - SYSTEMS.
   6. EVR - SYSTEMS może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne):
     a. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
     b. oznaczenia identyfikujące sprzęt lub nośnik dostarczony przez Klienta w celu realizacji usługi przez EVR - SYSTEMS.
   7. EVR - SYSTEMS jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
   8. EVR - SYSTEMS może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
     a. Podmiotom, z którymi EVR - SYSTEMS ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków EVR - SYSTEMS przewidzianych prawem, ochrony praw EVR - SYSTEMS zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu EVR - SYSTEMS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności EVR - SYSTEMS może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z EVR - SYSTEMS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez EVR - SYSTEMS,
     b. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez EVR - SYSTEMS i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i EVR - SYSTEMS.
   10. Każdemu Klientowi przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
   11. Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( określane jako RODO ), Klient ma dodatkowo prawo do :
     a. Żądania dostępu do Danych Osobowych . EVR - SYSTEMS bez zwłoki potwierdzi czy przetwarzane są dane osobowe Klienta, a jeśli to ma miejsce udzieli dostępu do nich Klientowi.
     b. Sprostowania danych osobowych , które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
     c. Żądania usunięcia danych osobowych; o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem EVR - SYSTEMS niezwłocznie usunie dane osobowe klienta na jego żądanie.
     d. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Na żądanie Klienta EVR - SYSTEMS wskaże takie dane i ich przetwarzanie zostanie ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
     e. Przenoszenia danych osobowych , które to po spełnieniu warunków określonych prawem może być zrealizowane przez Klienta na podstawie danych osobowych Klienta przetwarzanych w EVR - SYSTEMS.
     f. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w EVR – SYSTEMS, wobec zaistniałej szczególnej sytuacji Klienta, na skutek której na EVR - SYSTEMS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych .
   12. Klient realizuje prawo, o którym mowa w ustępach powyżej, kontaktując się z Administratorem EVR-SYSTEMS


   §10 Odpowiedzialność stron

   1. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, EVR-SYSTEMS nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami lub usługami z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
   2. Żadne z postanowien niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie moze byc w ten sposob interpretowane. W przypadku niezgodnosci jakiejkolwiek czesci regulaminu z obowiazujacym prawem - Sprzedajacy deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i zastosowanie tegoż prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

   §11 Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem korzystania z usług serwisu EVR-SYSTEMS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi, które to działanie zostało wyłączone.
   2. Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę EVR-SYSTEMS.
   przyjęto do stosowania dnia 24 maja 2018 r.
   Zarząd EVR-SYSTEMS
   

  Szczegółowe warunki korzystania z usług EVR–SYSTEMS  §1 ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO OBSŁUGI W SERWISIE EVR-SYSTEMS

  1. Warunkiem rozpoczęcia obsługi Sprzętu w serwisie EVR - SYSTEMS jest jego zgłoszenie.
  2. 2. Zgłoszenie Sprzętu do obsługi następuje poprzez :
    2.1 bezpośredni, osobisty kontakt z Biurem Obsługi Klienta firmy EVR
    2.2 telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi EVR pod nr telefonu + 48 667 111 251
    2.3 wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.evr.com.pl
  3. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest nadanie przez serwis EVR numeru zlecenia.
  4. Zgłoszenie Sprzętu i nadanie przez serwis EVR nr zlecenia naprawy nie jest równoznaczne z przystąpieniem do realizacji usługi.
  5. Adres do przesyłek :
    EVR – SYSTEMS
    ul. Kwidzyńska 3
    51-415 Wrocław
  6. Przesyłki powinny być opakowane w taki sposób aby uniemożliwić uszkodzenie produktu w transporcie. Szczegółowa instrukcja zapakowania dostępna jest na stronie www.evr.com.pl
  7. Po otrzymaniu Sprzętu przez magazyn serwisu EVR, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o rozpoczęciu obsługi produktu.
  8. Wraz z przesłaniem potwierdzenia otrzymania Sprzętu przez magazyn EVR, rozpoczyna się jego obsługa.  §2 NAPRAWA

  1. Klient wyraża zgodę na dokonanie oględzin Sprzętu i realizację usługi pod jego nieobecność.
  2. Klient oświadcza, że jest właścicielem lub dysponentem prawnym przekazywanego do EVR sprzętu, który wyposażony jest w nośnik danych i nie zawiera on oprogramowania, plików oraz treści niezgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych znajdujących się w powierzonym Sprzęcie w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi Naprawy.
  3. Serwis EVR przedstawi koszt wykonania usługi niezwłocznie, w terminie - maksymalnie 5 dni roboczych od daty otrzymania Sprzętu przez magazyn serwisu EVR. Chyba, że Klient skorzysta z opcji wykonania wyceny usługi EKSPRES 24 lub EKSPRES 48.
  4. Wycena usługi EKSPRES 24h – wycena kosztu realizacji usługi wykonana w dwadzieścia cztery (24) godziny po akceptacji Klienta kosztu przyspieszonej obsługi.
  5. Wycena usługi EKSPRES 48h – wycena kosztu realizacji usługi wykonana w czterdzieści osiem (48) godzin po akceptacji Klienta kosztu przyspieszonej obsługi
  6. Koszt wyceny EKSPRES 24 i EKSPRES 48 jest usługą płatną, kwota za usługę dodatkową ustalana jest z Klientem indywidualnie w zależności od nakładu pracy w celu jej realizacji - przed deklaracją Klienta o możliwości jej wykonania.
  7. Klient wyraża zgodę na naprawę w podanej kwocie przesyłając pisemną akceptację w wiadomości e-mail, telefonicznie podając nr zlecenia, ustnie przekazując akceptację podanego kosztu obsługi pracownikowi Biura Obsługi Klienta EVR lub poprzez formularz na stronie www.evr.com.pl
  8. Wyrażenie zgody na wykonanie usługi w podanej przez EVR kwocie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy naprawy sprzętu.
  9. Serwis EVR zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty wyceny usługi w przypadku gdy zastosowane części zamienne i/lub nakład robocizny będą niewystarczające do jej skutecznego wykonania. W takim przypadku serwis EVR przedstawi ponowną wycenę naprawy do akceptacji przez Klienta. W przypadku odstąpienia od naprawy Klient nie poniesie kosztów ponownej wyceny.
  10. Serwis EVR zastrzega sobie sposób wykonania diagnostyki i naprawy wg własnych procedur wewnętrznych, stosując posiadaną technologię i posiadaną wiedzę. Naprawy będą wykonywane wg obowiązujących norm środowiskowych i technologicznych.
  11. Po zakończonej naprawie serwis EVR poinformuje niezwłocznie Klienta o możliwości odbioru sprzętu z serwisu.
  12. W uzasadnionych przypadkach serwis EVR może uznać naprawę za nieskuteczną i odstąpić od jej wykonania jeśli zaistniały dodatkowe okoliczności nieujawnione w trakcie wstępnej diagnozy / wyceny:
    - uprzednie próby napraw,
    - uszkodzenia laminatu pod układami BGA ( zerwane połączenia ),
    - pozostałości po zalaniach objawiające się niestabilnością w zakresie parametrów R,L,C oraz impedancji połączeń drukowanych.
  13. W przypadku odstąpienia od naprawy przez serwis EVR nie będzie pobierana opłata.
  14. Serwis EVR zastrzega sobie, w sytuacji odstąpienia od naprawy, możliwość zwrotu Sprzętu w stanie innym także/gorszym niż przekazany do naprawy.
  15. W przypadku braku usterki zgłoszonej przez Klienta zostaje on obciążony kwotą za testowanie sprzętu zgodnie z cennikiem EVR.
  16. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie napraw Sprzętu serwis EVR nie ponosi odpowiedzialności.
  17. Po skutecznie wykonanej naprawie serwis EVR nałoży plomby gwarancyjne umożliwiające identyfikację Sprzętu w celach gwarancyjnych.  §3 TERMINY NAPRAWY

  1. Serwis EVR zobowiązuje się do wykonania naprawy w jak najkrótszym, możliwym terminie. Standardowo przyjmuje się 5 do 7 dni roboczych * – od akceptacji wyceny przez Klienta.
  2. W uzasadnionych przypadkach dla Sprzętu w trakcie naprawy, dla których wystąpiło opóźnienie w dostawie części związane np. z odprawą celną, serwis ustali z Klientem czas i sposób obsługi produktu.
  3. Serwis EVR oferuje specjalne terminy obsługi, umożliwiające wykonanie napraw w skróconych terminach ( bez względu na rodzaj i zakres uszkodzenia )
  4. Jeżeli w warunkach umowy z usług serwisowych jest mowa o dniach roboczych to znaczy że są to dni w których pracuje firma EVR. Podane godziny występują w dniach roboczych.  §4 ODZYSKIWANIE DANYCH

  1. EVR nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nośnika ujawnione podczas analizy i diagnostyki powierzonego przez Klienta nośnika, a które powstały przed przyjęciem nośnika do serwisu EVR w celu odzyskania danych.
  2. Klient oświadcza, iż jest właścicielem przekazywanego do EVR nośnika lub jest jego dysponentem prawnym i nie zawiera on oprogramowania, plików oraz treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych z nośnika źródłowego w sposób umożliwiający realizację zlecenia odzyskiwania danych.
  3. EVR informuje ,że Klient wyrażając zgodę na realizację usługi odzyskania danych w EVR - SYSTEMS jednocześnie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na otwarcie obudowy nośnika w celu odzyskania danych, które może spowodować trwałe jego uszkodzenie, co uniemożliwi dalsze użytkowanie, a w przypadku nośnika objętego gwarancją jej utratę, za co EVR nie ponosi odpowiedzialności.
  4. EVR oświadcza, że wykonując usługę odzyskania danych z nośnika Klienta korzysta ze swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, jednak nie gwarantuje odzyskania wszystkich informacji znajdujących sie na nośniku przed ich utratą lub/i uszkodzeniem.
  5. EVR nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z utraty gwarancji nośnika związane z jego przekazaniem do EVR w celu odzyskania danych.
  6. Serwis EVR przedstawi koszt wykonania usługi niezwłocznie, w terminie - maksymalnie 5 – 7 dni roboczych od daty otrzymania sprzętu przez magazyn serwisu EVR. Chyba, że Klient skorzysta z opcji wykonania wyceny usługi EKSPRES 24 lub EKSPRES 48.
  7. Klient wyraża zgodę na odzyskanie danych w podanej kwocie osbiście, przesyłając pisemną akceptację poprzez umieszczenie odpowiedzi w wiadomości e-mail lub poprzez formularz na stronie www.evr.com.
  8. W przypadku usługi odzyskania danych obsługa realizowana jest następująco :
    A. Analiza kosztu odzyskania danych i przekazanie tej wyceny Klientowi. Przekazana Klientowi wycena może również zawierać koszt analizy, który Klient poniesie w przypadku rezygnacji z realizacji usługi odzyskania danych w EVR a związany z przygotowaniem nośnika do diagnostyki, czynnościami demontażu/montażu podzespołów na jej potrzeby oraz ewentualnych innych, zrealizowanych czynności serwisowych koniecznych w celu przedstawienia Klientowi wyceny usługi naprawy.
    B. Odzyskanie danych
    C. Zabezpieczenie danych, nagranie na ustalony z Klientem wybrany nośnik lub inne udostępnienie w sposób ustalony z Klientem.
  9. Klient wyraża zgodę na udostępnienie odzyskanych danych Klientowi, po zakończeniu procesu odzyskiwania danych, w ustalony przez strony sposób.
  10. Rezygnację z usługi odzyskania danych można zgłosić osobiście; za pomocą poczty oraz przez aplikację na stronie www.evr.com.pl wpisując dane niezbędne do weryfikacji zlecenia podane przez Klienta podczas zgłoszenia nośnika do odzyskania danych w EVR.
  11. Rezygnacja Klienta z usługi odzyskiwania danych w trakcie jego trwania i po akceptacji Klienta, jest równoznaczna z naliczeniem opłaty manipulacyjnej zgodnym z cennikiem EVR.
  12. W przypadku rezygnacji z usługi odzyskania danych w EVR nośnik będzie dostępny do odbioru w serwisie EVR, w terminie ustalonym między stronami , jednak nie wcześniej niż dwadzieścia cztery godziny (24h ) po oświadczeniu woli rezygnacji z realizacji usługi w EVR przez Klienta.
  13. EVR przechowa odzyskane dane w czasie siedmiu 7 dni od daty ich odbioru przez Klienta , aby zapewnić niezwłoczną możliwość reklamacji w zakresie przekazanych danych wskazanych przez Klienta. Po upływie tego czasu wszystkie dane Klienta zostaną całkowicie zniszczone.
  14. Nośniki pozostawione przez Klienta zostaną zutylizowane w terminie siedmiu 7 dni od daty odbioru odzyskanych danych przez Klienta.
  15. Klient wyraża zgodę na utylizację przez EVR nośnika Klienta w przypadku jego nieodebrania z firmy EVR , w terminie 30 dni licząc od daty odebrania przez Klienta odzyskanych danych.  §5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Serwis EVR ogranicza swoją odpowiedzialność poprzez udzielenie gwarancji wyłącznie na wykonaną usługę.
  2. Serwis EVR nie ponosi odpowiedzialności za dane Klienta przekazane wraz ze Sprzętem do naprawy i nie jest odpowiedzialny za ich utratę. Obowiązkiem Klienta jest zabezpieczenie wszystkich danych lub zlecenie tego serwisowi EVR przed naprawą.
  3. EVR nie odpowiada za opóźnienia spowodowane dostawą części do obsługi naprawy Sprzętu, ale dołoży wszelkich starań aby naprawy były ukończone w możliwie najkrótszym terminie.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych i ruchomych Klienta.
  5. Serwis EVR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie do/z serwisu do Klienta.
  6. EVR zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich także ich roszczeń wobec EVR w przypadku odzyskania danych z nośnika dostarczonego przez Klienta , który zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez EVR o ile takie roszczenia osób trzecich wystąpią.
  7. EVR zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody i roszczenia osób trzecich w przypadku , w którym Klient nie miał prawa dysponować powierzonym do odzyskania danych nośnikiem, a który dostarczył do EVR w celu realizacji usługi.
  8. EVR zobowiązuje się do ochrony danych zawartych na powierzonym przez Klienta nośniku, w szczególności do:
    - trwałego usunięcia wszelkich danych po zrealizowaniu zlecenia odzyskania danych,
    - nie przetwarzania danych, nie udostępniania i nie wykorzystywania na rzecz osób trzecich,
    - nie przetwarzania danych, ani ich udostępniania lub innego wykorzystania na rzecz innych podmiotów lub instytucji lub dla własnych celów także w zakresie uzyskanych informacji w związku z realizowanym zleceniem.  §6 GWARANCJA / RĘKOJMIA

  1. Serwis EVR udziela gwarancji na wykonane usługi.
  2. Każdorazowo przy wycenie naprawy podawany jest okres gwarancji.
  3. Termin gwarancji biegnie od momentu odbioru / wydania Sprzętu do Klienta, jednak nie później niż 7 dni od poinformowania Klienta o możliwości odbioru Sprzętu z serwisu EVR.
  4. W okresie trwania gwarancji wszelkie naprawy związane z uprzednio naprawianą usterką lub wymienioną częścią będą wykonane bezpłatnie o ile uszkodzenie nie powstało na skutek niewłaściwego działania innych podzespołów lub komponentów uprzednio nie naprawianych.
  5. Okres objęcia gwarancją zostanie przedłużony o czas pobytu w naprawie.
  6. Gwarancji udziela się na podstawie dokumentu sprzedaży, w którym zaznaczono okres udzielonej gwarancji. Gwarancja dotyczy wyłącznie Sprzętu lub urządzeń poddanych naprawie w serwisie EVR.
  7. Gwarancja nie dotyczy zespołów urządzeń ( komputerów, notebooków, netbooków, komputerów przemysłowych, PDA, GPS, automatyki przemysłowej ) w skład , których wchodzi reklamowany Sprzęt.
  8. Gwarancja nie obejmuje: :
    - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (pęknięcie obudowy, stopienie), złamania, zalania, oksydacja wyprowadzeń, korozja, itp.
    - uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia oraz instrukcji użytkowania, lub niezgodnych z powszechnie stosowaną praktyka ich użytkowania, także w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych;
    - uszkodzeń powstałych z niewiedzy użytkownika a także spowodowanych brakiem wykonania okresowej konserwacji;
    - losowych zdarzeń takich jak : pożar, trzęsienie ziemi, powódź, przepięcia, inne kataklizmy.
    - Produktów i Sprzętu po uprzedniej ingerencji osób nieuprawnionych, innych serwisów, podjętych samodzielnie prób naprawy lub odzyskania danych
    - Produktów lub Sprzętu z których usunięto, uszkodzono lub naruszono numery seryjne, oznaczenia i plomby wykonania naprawy przez serwis EVR.
  9. W przypadku odrzucenia przez serwis roszczeń gwarancyjnych – serwis może przedstawić wycenę naprawy sprzętu.
  10. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji EVR nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami / wykonanymi usługami.
  11. Koszty przesyłek reklamacyjnych do serwisu EVR ponosi reklamujący. W przypadku uznania reklamacji Sprzęt zwracany jest na koszt serwisu EVR.
  12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zostają wyłączone (Art. 558 par. 1 K.C.)
  13. Szczegółowe warunki zgłaszania i obsługi reklamacji zawarte są w formie załącznika na stronie www.evr.com.pl.  §7 CENY USŁUG / FORMA PŁATNOŚCI

  1. Wykonane przez serwis EVR usługi podlegają zapłacie.
  2. Ceny usług mogą ulec zmianie. Każda zmiana wymaga nowej publikacji cennika usług serwisu EVR.
  3. Forma płatności: przedpłata przelewem na konto bankowe EVR, pobranie gotówkowe w przypadku wysyłki kurierskiej bądź płatność gotówką w serwisie EVR  §8 ODBIÓR SPRZĘTU

  1. Klient zobowiązany jest do odbioru Sprzętu w terminie wyznaczonym przy akceptacji wyceny jednak nie później niż 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru.
  2. W przypadku nie odebrania Sprzętu lub Produktu w terminie trzech (3) miesięcy od dostarczenia go do serwisu EVR w celu naprawy, EVR może naliczyć opłatę z tytułu przechowywania zgodnie z Art. 836 Kodeksu Cywilnego według obowiązującego cennika EVR.
  3. W przypadku naliczenia opłaty za magazynowanie, możliwość odbioru Sprzętu możliwa jest po uregulowaniu w/w opłaty na rzecz serwisu EVR.  przyjęto do stosowania dnia 24 maja 2018 r.
  Zarząd EVR-SYSTEMS
   

  WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI USŁUG SERWISU EVR - SYSTEMS  §1 Postępowanie reklamacyjne

  1. 1. W przypadku wady w wykonanej usłudze, co do której EVR–SYSTEMS ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji, klient zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w EVR - SYSTEMS
  2. 2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:
    2.1 dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura Obsługi Klienta EVR-SYSTEMS i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez nadanie numeru zlecenia na który należy powołać się w momencie dostarczenia reklamowanego Sprzętu lub Produktu.
    2.2 dostarczenie reklamowanego Sprzętu lub Produktu wraz dokumentem potwierdzającym zakup usługi tj. oryginałem paragonu lub kopii faktury VAT, do serwisu EVR wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Nr zlecenia powinien być umieszczony na zewnątrz opakowania, w sposób umożliwiający identyfikację bez uszkodzenia opakowania.
  3. 3. Sposób dostarczania zgłoszenia reklamacyjnego:
    3.1. Poczta polska – listem poleconym
    3.2 Wypełnienie formularza na stronie evr.com.pl -> wpisać zgłoszenie reklamacji naprawy oraz nr zlecenia naprawy w uwagach do produktu
    3.3 Wysłanie wypełnionego formularza reklamacji na adres e-mail biuro@evr.com.pl
    3.4 Osobiście w biurze obsługi klienta serwisu EVR-SYSTEMS
  4. 4. Sposób dostarczenia reklamowanego Sprzętu lub Produktu do serwisu EVR-SYSTEMS
    4.1 Osobiście - w Biurze Obsługi Klienta serwisu EVR–SYSTEMS
    4.2 Za pośrednictwem firmy przewozowej lub kurierskiej
  5. 5. Klient dostarcza reklamowany Sprzęt lub Produkt do serwisu EVR na własny koszt i ryzyko
  6. 6. Zgłaszany do reklamacji Sprzęt lub Produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.
  7. §2 Realizacja obsługi reklamacji

  8. 1. EVR–SYSTEMS zobowiązuje się obsłużyć reklamację w możliwie najszybszym terminie
  9. 2. Rozpatrzenie zasadności roszczenia reklamacyjnego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
  10. 3. Realizacja procedury obsługi reklamacji rozpoczyna się w momencie otrzymania Sprzętu lub Produktu oraz dokumentów z pkt 2.1 wraz z wyszczególnionym przez serwis EVR dodatkowym osprzętem niezbędnym do właściwej diagnostyki reklamowanej usterki. Informacja taka przekazana będzie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji przez serwis EVR.
  11. 4. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, EVR-SYSTEMS może:
    dokonać naprawy wadliwego Sprzętu lub Produktu,
    dokonać zwrotu zapłaconej wartości usługi naprawy lub Produktu
  12. 5. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje EVR – SYSTEMS
  13. 6. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty załatwienia reklamacji Klient nie odbierze Sprzętu lub Produktu, może zostać wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie Sprzęt lub Produkt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru Produktu lub Sprzętu , EVR-SYSTEMS dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.
  14. §3 Koszty reklamacji ponoszone przez Klienta

  15. 3.1 Klient ponosi koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części,elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta. EVR-SYSTEMS przedstawi wycenę takiej naprawy.
  16. 3.2 EVR-SYSTEMS wykonując naprawę ze względu na par3 p3.1 przedłuży czastrwania gwarancji uprzednio wykonanej naprawy o czas pobytu Produkty, części lub podzespołu w serwie EVR-SYSTEMS.  przyjęto do stosowania dnia 24 maja 2018 r.
  Zarząd EVR-SYSTEMS
  © EVR-Systems, 2024.     Wymagania techniczne   |   Polityka prywatności  |   O cookies   |   Regulamin serwisu   |   Powrót na stronę główną